Trang chủ   TÀI LIỆU KỸ THUẬT   HỆ THỐNG SƠN TRANG TRÍ

HỆ THỐNG SƠN TRANG TRÍ

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN SƠN NGÓI
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm: Sơn phủ ngói. Mô tả sản phẩm: Sơn nhũ tương. Loại sản phẩm: Chất lỏng, Khuyên dùng: Chỉ dùng chất này khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.  ...
Bảng dữ liệu an toàn sơn phủ ngoài nhà
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.
Bảng dữ liệu an toàn sơn phủ trong nhà
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm: Sơn phủ trong nhà. Mô tả sản phẩm: Sơn Loại sản phẩm : Chất lỏng, Khuyên dùng: Chỉ dùng chất này khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.  Nhà cung cấp/Nhà sản xuất : Công ty TNHH CHB ...
Bảng dữ liệu an toàn sơn lót
PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm: Sơn lót . Mô tả sản phẩm: Sơn Loại sản phẩm : Chất lỏng, Khuyên dùng: Chỉ dùng chất này khi đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.  Nhà cung cấp/Nhà sản xuất : Công ty TNHH CHB Việt Nam....
Thông số kỹ thuật sơn phủ trong nhà siêu mịn
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.
Thông số kỹ thuật sơn phủ trong nhà đặc biệt
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.
Thông số kỹ thuật sơn phủ trong nhà 3 sao
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.
Thông số kỹ thuật sơn phủ trong nhà 4 sao
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.
Thông số kỹ thuật sơn phủ trong nhà 5 sao
Sản phẩm này được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và đã được Viện Vật Liệu – Bộ xây dựng chứng nhận phù hợp theo QCVN 16-5: 2011- BXD. TCVN 5730:2008.